Share This Page

Sunday, 23 September 2012

Facebook PledgeFACEBOOK humara planet hai,
hum sab facebook wasi friends-friends
hai,

hume apna planet prano se bhi pyaraa
hai,
iski sukh samridhi, vivid jokes, aur
posts per hume garv hai,

hum iske, page owner banne ka sada
preyatn karthe rehenge...

hum apne matha-pitha, shikshako, aur
gurujano se chup ke- humesha online
aane ka promiss lethe hain...

facebook wasiyon ke kalyan aur
samridhi me hi humara sukh nehit
hai..

!!!JAI FACEBOOK!!!

No comments:

Post a Comment