Share This Page

Sunday, 30 September 2012

CID And 3 Idiots Remixed...


CID And 3 Idiots Remixed...
Bacchon ke Kandho ko Kitabon ke Bojh Ne Jhukaya..
wah wah!! wawa...
ACP:Daya, Tum Khoni Ko Pakdo, Mai "MUTRA VISARJAN" Karke aaya.. :-)

No comments:

Post a Comment